GENEL KURUL DUYURUSU

HAK BİR SEN

Sendikamız Yönetim Kurulu toplantısında 2. Olağan Genel Kurulun 13 Kasım 2016 Pazar günü saat 10.00- 17.00 arasında aşağıdaki gündemle "Üsküdar Gençlik Merkezi Burhaniye mahallesi, Gençosman Sokak No:13 Üsküdar- İstanbul" adresinde yapılmasına, yeterli

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU: Sendikamız Yönetim Kurulu 30/11/2018 tarih ve 01 sayılı toplantısında, Hakbirsen Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına, toplantının aşağıdaki gündemle " Balat Mahallesi, Eski Kasaplar Sokak No:10 Daire:2 Fatih- İstanbul " adresindeki YENİAD (Yeni Bir Dünya İşadamları Derneği) Salonunda, 22 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 10.00- 13.00 arasında yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamadığında 29 Aralık 2018 Cumartesi günü Saat: 10.00- 13.00 arasında aynı gündemle aynı adreste yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1-Açılış,yoklama,saygı duruşu ve  İstiklal Marşı,

2-Protokol konuşmaları,

3-Faaliyet Raporunun okunması ve oylaması,

4-Denetim Raporu ve bütçenin  okunması, müzakeresi ve ibrası,

5-Yeni dönem tahmini bütçesinin okunması, müzakeresi ve oylanması,

6-Dilek ve temenniler,

7- Zorunlu Organların seçimi;

a-Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

b-Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

c-Denetim  Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

ilanen duyurulur.