Allah’ın Halifesi Olabilmek

HAK BİR SEN

Musab Taşpınarlı
Allah’ın Halifesi Olabilmek

     Allah (c.c) insanları yaratmadan önce meleklere "Muhakkak ki ben yeryüzünde halife yaratacağım" buyurdu. Meleklerin "Biz seni tesbih ve takdis ediyorken, yeryüzünde fesat çıkaran ve kan döken insanları mı yaratacaksın" şeklindeki itirazlarına karşılık da "Sizin bilmediklerinizi ben biliyorum" buyurarak mukabele etti.

     Rabbimiz, insanoğluna halife sıfatını yakıştırdı. Halife; kısaca idare ve sevk hususunda selefinin yerine geçen kimseye denir.

     O zaman biz kimin halifesiyiz? Görevimiz nedir? Peygamber Efendimiz (s.a.v) işte burada sorumuza cevap olarak buyuruyor ki " Kim iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsa işte o; Allah'ın yeryüzündeki halifesi, rasulünün halifesi ve kitabının halifesidir."

     Demek ki, içimizden Allah'ın emirlerini insanlara aktarıp yapmaları hususunda, yasaklarını da aktarıp yapmamaları hususunda onları teşvik eden herbir kimse, Allah'ın, rasulünün ve kitabının halifesi oluyor. Ne büyük paye...

     İnanın ki dünyada insanoğlunun erişebileceği bundan daha büyük ne makam ne de rütbe vardır. Allah'ın halifesi olabilmek. Yani yeryüzünde onu temsil vazifesi. Peygamberini, kitabını kısacası dinini temsil vazifesi. Kim vazifeli?

     Bütün insanlar potansiyel vazifeli. Şart var tabii. Emri bil maruf nehyi anil münker. Yani iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Peygamberler bu vazifeyi layıkıyla yerine getirdiler. Onları takip eden Allah dostları da hiç durmadılar bütün insanlığa ilahi mesajı ulaştırmak için gayret ettiler. Şimdi sıra bizde.

     Dört mezhebin müftüsü, Osmanlı'nın yetiştirdiği ulemadan Ahıskalı Ali Haydar Efendi bu mevzuya şöyle dikkat çekmiş: "Dini mübini islamın devam ve bekası, emri bil maruf nehyi anil münkerin devamına, dini mübini islamın inkırazı ise emri bil maruf nehyi anil münkerin terkine bağlıdır.

     Kendimize, çok yaşlı olmasına rağmen kilometrelerce mesafeleri önemsemeden bu toprakları islamlaştırmak için gelen Ebu Eyyubel Ensari'yi örnek alalım. At sırtında aylarca seferler düzenleyerek bütün dünyayı hedefine koymuş ecdadımızı örnek alalım. İşte o zaman Allah'ın halifesi oluruz, dostu oluruz, sevgilisi oluruz. Allahım cümlemize becerttirsin. Cümlemizi sevdiği, razı olduğu kullarından eylesin. Bu hususta herbirimize maddi, manevi kuvvetler ihsan eylesin.

     Amin